Skip to content
2020-04-30

【#網球是咁的】點解有唔同顏色既網球? 一直以為網球只有一種🎾色,其實係有四種顏色🔴🟠🟢🟡~唔同顏色嘅🎾又有咩分別?🤔咁就去片,睇雷博士👨🏻‍🏫點解釋!👀✨

{{item.caption}}
{{item.caption}}

【#網球是咁的】點解有唔同顏色既網球? 一直以為網球只有一種🎾色,其實係有四種顏色🔴🟠🟢🟡~唔同顏色嘅🎾又有咩分別?🤔咁就去片,睇雷博士👨🏻‍🏫點解釋!👀✨