Skip to content
2020-04-15

【#網球是咁的】點解打網球時會大嗌?📣 當球來球往嘅時候,大家都好多時聽到球員此起彼落嘅嗌聲🗣,究竟嗌同唔嗌有咩分別?而嗌出嚟,又有咩幫助呢?請開聲去片!🎾🤚🏿

{{item.caption}}
{{item.caption}}

【#網球是咁的】點解打網球時會大嗌?📣 當球來球往嘅時候,大家都好多時聽到球員此起彼落嘅嗌聲🗣,究竟嗌同唔嗌有咩分別?而嗌出嚟,又有咩幫助呢?請開聲去片!🎾🤚🏿