Skip to content
2020-03-30

【#網球小教室】謎之網球——🎾黃色定綠色? 大家知唔知道世界第一個網球係黑白色呢?咁點解會變成而家嘅顏色?係黃定綠?

{{item.caption}}
{{item.caption}}

【#網球小教室】謎之網球——🎾黃色定綠色? 大家知唔知道世界第一個網球係黑白色呢?咁點解會變成而家嘅顏色?係黃定綠?