Skip to content
2020-05-14

【#網球是咁的】點解打完網球隻手特別攰?🎾 好多時大家誤以為要用手大大力打,唔知打網球其實係一個全身運動。如果打完只覺手攰,咁要即刻去片睇下雷博士👨🏻‍🏫點講啦!👀✨

{{item.caption}}
{{item.caption}}

【#網球是咁的】點解打完網球隻手特別攰?🎾 好多時大家誤以為要用手大大力打,唔知打網球其實係一個全身運動。如果打完只覺手攰,咁要即刻去片睇下雷博士👨🏻‍🏫點講啦!👀✨