Skip to content
2020-04-15

【#網球是咁的 】🎾點解網球係毛茸茸架呢?👀 😌喺咁多種球類運動入面,大部分波嘅外層都係皮製嘅,唯獨🎾係由絨毛包住~🧐你有冇諗過點解網球要有毛呢?🧠今日繼續有👨🏻‍🏫雷博士 Lobo Louie Hung Tak 同大家做實驗,拆解絨毛嘅特別功能🤓!

{{item.caption}}
{{item.caption}}

【#網球是咁的 】🎾點解網球係毛茸茸架呢?👀 😌喺咁多種球類運動入面,大部分波嘅外層都係皮製嘅,唯獨🎾係由絨毛包住~🧐你有冇諗過點解網球要有毛呢?🧠今日繼續有👨🏻‍🏫雷博士 Lobo Louie Hung Tak 同大家做實驗,拆解絨毛嘅特別功能🤓!