Skip to content
2020-04-23

【#網球是咁的】究竟咩係避震膠? 🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️唔少人都習慣喺網球拍上加避震膠,希望打波嘅手感舒服d,😲呢啲細細條、細細粒嘅膠狀零件,點樣發揮避震效果嘅呢?👀等雷博士用科學話你知避震膠嘅威力!🎾

{{item.caption}}
{{item.caption}}

【#網球是咁的】究竟咩係避震膠? 🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️唔少人都習慣喺網球拍上加避震膠,希望打波嘅手感舒服d,😲呢啲細細條、細細粒嘅膠狀零件,點樣發揮避震效果嘅呢?👀等雷博士用科學話你知避震膠嘅威力!🎾